Start

 


Alliance française de Göteborg har funnits sedan 1892. Föreningens ändamål är att i Göteborg med omnejd främja det franska språket och den franska kulturen och att vara ett forum för personer med detta intresse.

Föreningen har cirka 200 medlemmar. Ungefär en gång i månaden på kvällstid hålls träffar, ofta med en inbjuden gäst från Frankrike som håller ett anförande om något ämne med anknytning till Frankrike.

Umgängesspråket mellan medlemmarna är givetvis svenska, men för att ha behållning av föreläsningar och andra aktiviteter måste man ha vissa kunskaper i franska.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen uppbär inga bidrag utan är ekonomiskt helt beroende av sina medlemmars avgifter. Styrelsen uppbär inga arvoden. 

 

Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften/årsavgiften, som är 200:- för vuxen,   300:- för par  och 100:- för ungdom under 25 år. Betala till föreningens Plusgiro   4 71 61-5  eller Bankgiro  897-6656. Skicka samtidigt ett mejl till info@afgoteborg.se och ange namn och adress och telefonnummer.